Skip to main content

The Importance of Iodine in Pregnancy/Qhov Tseem Ceeb Ntawm Iodine Hauv Cev Xeeb Tub (Hmong)


Kev noj haus yog qhov tseem ceeb rau kev xeeb tub, thiab kev tswj lossis nce koj cov vitamins thiab minerals yog qhov tseem ceeb. Ib qho ntawm cov zaub mov tseem ceeb uas xav tau rau lub cev xeeb tub noj qab haus huv yog iodine – qee yam peb lub cev tsis tsim tawm! Rub tawm phau ntawv qhia no kom paub ntau ntxiv txog iodine, cov nyiaj pom zoo xav tau, thiab txoj hauv kev ua haujlwm ntau dua iodine rau hauv koj cov zaub mov.